Hamry – historie obce. První písemné zmínky o osadě pocházejí již z roku 1429. Osada kovářů, sklářů a brusičů skla. Název vznikl v souvislosti se založením železných hamrů v okolí. Nejvíce obyvatel dosáhla před druhou světovou válkou 1450, nejméně v roce 1980 pouze 102 obyvatel. Hamry po roce 1945 málem potkal osud řady obcí, které úplně zanikly. Po řadě usedlostí zbyly jen základy nebo ovocné stromy.

Řeka Úhlava byla velmi významnou pro rozvoj života v tomto nejhlubším údolí Šumavy. Její vodní energie poháněla hamry, mlýnská kola, roztáčela turbíny vodních elektráren. Důmyslnými vodními kanály otevřenými i zatrubněnými se plně využíval vodní potenciál oblasti.

Hamry – historie

Dominantou je kostel Bolestné Panny Marie, který vznikl přestavbou původní kaple z roku 1773. Obci se počátkem devadesátých let díky peněžním darům německých starousedlíků podařilo zrekonstruovat tento krásný kostel, který byl před pádem železné opony v podstatě na odpis. 

Po pravé straně silnice na Špičák se nachází areál bývalé papírny -chátrající památka rozsáhlého energetického díla, kde byla pro výrobu papíru využívána vodní energie pomocí tří náhonů,místy ještě dochovaných. Nově vybudovaná dílo – Cesta Panny Marie Bolestné – podél pěší stezky s 85 schody vedoucími ke kostelu. Do osmi původních žulových kamenů, z bývalé křížové cesty, byly osazeny keramické plastiky vyjadřující sedm bolestí Panny Marie. Další čtyři plastiky jako volné pokračování díla od klatovského keramika Gustava Fifky zdobí prostory kostela.

V současné době obec díky své skvělé poloze v malebné přírodě a nefalšovanou romantikou láká stále více turistů.  I když tu trvale žije jen 130 obyvatel, jsou tu restaurace a penziony.

Téměř neporušená příroda a její zajímavosti vytvářejí toto území velmi atraktivní. Malebnost, klid a dostatek ubytovacích a stravovacích zařízení je předurčen pro relaxaci, odpočinek, pěší turistiku a cykloturistiku. Vedle přírodních zajímavostí dotváří atraktivitu obce a jejího okolí též kulturní a historické památky.