Hamry na Šumavě – panenská příroda a spousta atraktivních turistických zajímavostí dělají z této oblast zajímavý cíl pro výlety jak pro jednotlivce tak pro rodiny s dětmi. Široká nabídka ubytovacích a stravovacích zařízení podporují atraktivitu celé oblasti.

Hamry na Šumavě – tipy na výlety

  • Kostel a Cesta Panny Marie Bolestné: Dominantou Hamrů je památkově chráněný kostel Bolestné Panny Marie. Vznikl přestavbou původní kaple v roce 1773. Kostel Panny Marie Bolestné v Hamrech na Šumavě na Klatovsku byl vystavěn v letech 1773 až 1774. A to na místě původní kaple na pozemku Kollerova dvora. Odtud název Kollerův kostel. Kostel byl 11.10.1774 vysvěcen.
  • Poutní místo Křížkov: Poutní místo Křížkov – Kreutzwinkel bylo vybudováno obcí Hamry ve spolupráci se sdružením rodáků německé národnosti Künische Gemeinde Hammern (Královská obec Hamerská) a bavorskou obcí Lam v roce 2007. Tento projekt  byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTERREG III.A. V rámci projektu byla odstraněna suť na původních základech kaple zbourané v roce 1958. Zde bylo odhaleno zachovalé obvodové zdivo do výšky cca 2 m, část kamenné podlahy, žulové zárubně vchodových dveří, drobné kovové předměty a kamenná deska s vypouklým znakem erbu Krakovských z Kolovrat. Byl zde vztyčen dřevěný šest metrů vysoký kříž a informační tabule. 
  • Bílá Strž je strž na katastrálním území obcí Hamry na Šumavě a Hojsova Stráž, chráněná jako národní přírodní rezervace pod názvem Bílá Strž. Péčí o přírodní rezervaci, která je na seznamu chráněných území AOPK ČR evidována pod číslem 554, je pověřena Správa Národního parku Šumava. 
  • Lukášovy vodopády: Dva vodopády se nachází na levostranném přítoku Úhlavy u Zadních Hamrů. Potok protéká kolem přírodní památky Královský Hvozd. K vodopádům, které jsou u kóty 700 m.n.m., se dá snadno dostat z cesty vedoucí kolem poutního místa Křížkov.
  • Královský hvozd je geomorfologický okrsek a severozápadní výběžek Železnorudské hornatiny. Jedná se o výrazný horský hřbet na česko-bavorských hranicích zvedající se nad údolím Úhlavy.