Jezera na Šumavě – Šumava je rozsáhlé pohoří na hranicích Česka, Rakouska a německého Bavorska. Pohořím prochází hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Jižní strana pohoří je podstatně příkřejší než severní, česká. Na území Šumavy se nachází mimo jiné Lipenská přehrada. 

Jezera na Šumavě – Ledovcová jezera

Četné ledovce, pokrývající na konci třetihor šumavská úbočí, před sebou hrnuly do údolí kámen a štěrk. Tím se vytvořily tzv. morény, hráze, které zadržely vodu z tajícího ledu, čímž vznikla šumavská ledovcová jezera.

Černé jezero – největší a nejhlubší šumavské jezero. Leží v nadm. výšce 1 008 m, má rozlohu 18,8 ha a je hluboké 40 m. Voda z jezera pohání turbínu hydroelektrárny v Hamrech. Kvůli provozu elektrárny, vybudované v roce 1929, byla hráz jezera uměle zvýšena a zpevněna. Přístup ze Špičáckého sedla u Železné Rudy.

Čertovo jezero – vzdáleno vzdušnou čarou 1,5 km od Černého jezera, jeho nadm. výška je 1 027 m, plocha 10,7 ha, největší hloubka 35 m. Mezi Čertovým a nedalekým Černým jezerem probíhá po hřebeni Jezerní hory hranice hlavního evropského rozvodí.

Šumava – jezera

Plešné jezero – nadm. výška 1 087 m, plocha 7,6 ha a max. hloubka 19 m. Na vyhlídce ve svahu nad jezerem památník spisovatele Adalberta Stiftera. Na břehu jezera stály v průběhu let tři různé budovy, později vždy stržené (turistická chata, budova lesníků, objekt pohraniční stráže). Vody jezera v minulosti napájely Schwarzenberský plavební kanálPřístup z Nové Pece či Jeleních Vrchů.

Jezero Laka – dřívější název Mlaka či Pleso. Nejmenší z šumavských jezer (2,6 ha) leží v nadmořské výšce 1 085,3 m. Maximální hloubka je 3 m. Na hladině plovoucí rašelinové ostrůvky. Přístup od Nové Hůrky.

Prášilské jezero – nadm. výška 1 080 m, plocha 3,91 ha, maximální hloubkadosahuje 15 m. Hráz jezera v minulosti zvýšena kvůli plavení dřeva. Přístup od Prášil.

Stará jímka – terénní bažinatá sníženina vytvořená zřejmě ledovcem (kar). Kdysi ledovcové jezero na svahu Poledníku pod Prášilským jezerem, dnes bez vody.

Roklanské jezero (Rachelsee) – jezero v NP Bavorský les, nadm. výška 1 071 m, plocha 5,7 ha, maximální hloubka 13 mPřístup eko-autobusem z bavorského Spiegelau.

Velké Javorské jezero (Großer Arbersee) – leží na svahu nejvyšší šumavské hory Velký Javor v nadm. výšce 935 m, plocha 7,7 ha, největší hloubka 16 m. Velmi frekventovaný turistický cíl – půjčovna loděk a přímo na břehu velkokapacitní restaurace. Přístup ze silnice Bayerische Eisenstein – Zwiesel.

Malé Javorské jezero (Kleiner Arbersee) – nadm. výška 918 m, plocha 9,4 ha, největší hloubka 9 mPřístup z e sedla Brennes (SRN).

Zdroj: www.visitsumava.cz